Met in acht neming van de COVID-19 regels. 19.30 uur inde Sporthal.