Leuk dat je interesse hebt in onze badmintonvereniging! Wil je gaan badmintonnen, maar weet je niet of het wat voor je is, dan kun je eerst drie avonden vrijblijvend mee komen spelen. Heb je nog geen racket? Geen probleem, wij hebben er wel één voor jou te leen. De speeltijden zijn op iedere dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Alles over de vereniging is te vinden in de uitgebreide informatiebrochure die hieronder te downloaden is. Daarnaast kun je ook het inschrijfformulier downloaden in PDF-formaat, maar het is ook gewoon mogelijk om een papieren versie in de sporthal te krijgen bij één van de bestuursleden. Je kunt het ingevulde inschrijfformulier afgeven aan een bestuurslid of opsturen naar het secretariaat.

Informatiebrochure 2016/2017
Inschrijfformulier BVH 2019-2020

privacyverklaring AVG BV Heeze

Secretariaat:
Badminton Vereniging Heeze
Marian Winkel
Gemini 12 – 5591 SB Heeze
tel: 040-2062720
info@bvheeze.nl

Contributie 2020-2021
Senioren (vanaf 16 jaar) : €130,- per jaar (excl. training)

Wanneer je lid wordt van Badminton Vereniging Heeze betaal je géén inschrijfgeld. Het lidmaatschap wordt in één termijn in september door middel van automatische bank/giro-incasso van je rekening afgeschreven. Het lidmaatschap van nieuwe leden wordt afhankelijk van de inschrijfdatum gedurende het seizoen (naar rato van het aantal maanden lidmaatschap) afgeschreven.

Opzegging
Een opzegging dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat (zie bovenaan deze pagina). Opzeggingen dienen uiterlijk 31 augustus plaats te vinden. Bij opzeggingen gedurende het seizoen vindt er geen restitutie plaats van betaalde contributie.

Juridisch
Als lid van een vereniging heb je bepaalde rechten en plichten. Deze zijn in de statuten van de vereniging vastgelegd. Deze statuten liggen ter inzage bij het secretariaat.