Met de ‘Clubkascampagne’ stelt Rabobank Dommelstreek een deel van de winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Vervolgens is het aan de leden om te beslissen hoe het bedrag wordt verdeeld. Van 6 tot en met 30 april mogen leden van de Rabobank vijf stemmen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Elke stem is geld waard en zo beslissen de leden welk bedrag de clubs ontvangen. Badminton Heeze doet ook dit jaar weer mee en hoopt zo een mooi bedrag over te houden aan deze actie.

Leden Rabobank
Lid zijn van de Rabobank Dommelstreek is wat anders dan er alleen een rekening hebben. Iedereen die een rekening heeft bij Rabobank Dommelstreek kan ook een lidmaatschap aanvragen van deze bank. (alleen leden die voor 1 maart lid zijn geworden kunnen meestemmen)

Hoe kun jij helpen?
Ben je zelf lid van de Rabobank Dommelstreek Dan kun je vanaf 6 april tot en met 30 april 2017 stemmen op de de website van Rabobank Dommelstreek

Ben je geen lid? Dan help je onze vereniging door zoveel mensen in je omgeving te vragen te stemmen op onze vereniging. Alvast bedankt voor je inzet!