Gedurende het badmintonseizoen worden twee keer per jaar trainingen georganiseerd. De trainingen worden gegeven door een gediplomeerde trainer. De najaarstrainingen vinden plaats van september tot en met december. In het voorjaar vinden de trainingen plaats van medio januari tot en met medio april. In principe wordt er in twee groepen getraind (bij voldoende aanmeldingen), waarbij iedere groep 1x per twee weken training volgt. Het trainingsschema wordt voorafgaand aan de trainingen aan de deelnemers gecommuniceerd. Kosten voor de training komen bovenop de normale contributie.

Om de speelavond niet geheel te vullen met training duurt deze 3 kwartier en is er nog ruim voldoende tijd om “vrij”te badmintonnen. Training worden gegeven van 19.45 uur tot 20.30 uur. Trainingskosten zijn niet inbegrepen in de jaarlijkse contributie.

De kosten voor de trainingen worden gebaseerd op de werkelijke kosten gedeeld door het aantal deelnemers aan de training. De kosten zijn daarmee enigszins variabel. In de afgelopen jaren waren de kosten per deelnemer ca. 15 à 17,50 euro per trainingsserie (najaar/voorjaar).

Trainingsdata kun je vinden in de activiteiten agenda